Fresh Pic

Hair by Natasha Rose for Tina Farey. Loreal Colour Trophy Tour 14. 

Hair by Natasha Rose for Tina Farey. Loreal Colour Trophy Tour 14.

Comments: