Fresh Pic

Left hair: Sam Villa Right hair: Sherri Jessee Makeup: Sherri Jessee 

Sherri Jessee
United States
Left hair: Sam Villa Right hair: Sherri Jessee Makeup: Sherri Jessee

Comments: