Fresh Pic

HAIR 

HAIR
ראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואיתו תפוח בדבש, רימונים, ראש של דג וגם ברכות שנה טובה. HAIR

Comments: